Alla utbildningar omfattar både teoretiska och mycket olika praktiska moment. Utbildningarna skräddasys efter just dina eller ditt företags önskemål. Utbildningen sker hemma hos er eller på erat företag och små förberedelser behövs. Utbildningen sker i grupper på  mellan 6-10 personer / grupp. Jag utbildar efter de nya riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Efter genomförd utbildning erhåller varje kursdeltagare ett personligt kursbevis, och företaget kan erbjudas ett diplom. Kurslitteratur kan köpas via Curavitae vid behov.

 


 

HLR (3 timmar)
 
 • LABC
 • Medvetslöshet
 • Luftvägsstopp 
 • Hjärt och lungräddning

D-HLR (3timmar)

 • Medvetslöshet
 • Hjärt och lungräddning
 • Genomgång av hjärtstartaren

 

Första hjälpen / HLR  (4 timmar)

 • LABC
 • Medvetslöshet
 • Luftvägsstopp
 • Hjärt och lungräddning
 • Stoppa blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt

 Första hjälpen / HLR / AED - Hjärtstartare (4 timmar)

 • LABC
 • Medvetslöshet
 • Luftvägsstopp
 • Hjärt och lungräddning
 • AED - Hjärtstartare
 • Stoppa blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt 

 

Vägledning vid Elskada (3 timmar)
 
 • Vägledning vid Elskada ( brochyr från Elsäkerhetsverket)
 • LABC
 • Medvetslöshet
 • Luftvägsstopp
 • Hjärt och lungräddning
 • Ljusbågsskador
 • Brännskador

Livräddande första hjälpen till barn (3 timmar)

 • Nödnummer 112
 • Medvetslöshet
 • Hjärt och lungräddning
 • Luftvägsstopp

Tilläggsdel livräddande första hjälpen till barn (1 timma) 

 • Allvarlig och akut sjukdom
 • Förgiftning
 • Allvarliga skador 
 • Blödning och brännskada
 • Trygg närmiljö

Idrottskador (tid efter behov)

 • Akutomhändertagande av idrottskader

Skader vid friluftsliv (tid efter behov)