Defibrilleringsutrustning och utbildningar

Varje dag får mer än 25 svenskar hjärtstopp på grund av akut hjärtsjukdom och dör utanför sjukhus.Hjärtat drabbas av en kaotisk elektrisk aktivitet och slutar att pumpa runt blodet i kroppen. Ett tidigt användande av en hjärtstartare (defibrillering) är i de flesta fall den enda botande behandlingen som krävs. Eftersom just du kan bli den som kommer först till platsen med en hjärtstartare kan din insats blir helt livs avgörande. Om man kan använda sin hjärtstartare inom 3 minuter från det att man har konstaterat ett hjärtstopp, så ökar överlevnadschanserna med upp till 70%.. Men för varje minut med hjärt och lungräddning utan att man använder en hjärtstartare minskar överlevnaden med 10 %.

Hjärtstartaren köper ni av mig. Det blir inga övriga mellanhänder.Jag sköter allt praktiskt vad det gäller installation på arbetsplatsen och jag ser till att ni får kontinuerlig och varaktig utbildning.

 

I grundutbildningen ingår följande:

  • LABC
  • Hjärt och lungräddning
  • Defibrilleringskunskap (teoretisk och praktisk)
  • Apparat utbildning (lära känna sin hjärtstartare)
  • Målgrupps anpassad praktisk senarieträning


För pris uppgift och funderingar: Kontakta oss gärna

LIFEPACK 1000 är det kraftfullaste verktyget för grundläggande livräddning, som idag finns på marknaden.Defibrillatorn är mycket flexibel.

Mer information se: broschyr

 

Enkel att använda och tydlig grafik så lekmän lätt kan använda den